Ekshumacje

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. O terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją
Istnieje możliwość zorganizowania ekshumacji w innym terminie, jednakże wymaga to zgody powiatowego inspektoratu sanitarnego. W celu przeprowadzenia ekshumacji konieczne jest powiadomienie i zgoda zarówno zarządcy cmentarza na którym obecnie znajdują się szczątki, jak i zarządcy cmentarza na który przeniesione zostaną szczątki. Ponadto, konieczna jest zgoda powiatowego inspektoratu sanitarnego.

Zakład Pogrzebowy JERZY NOWAK zapewnia profesjonalne przeprowadzenie ekshumacji. Posiadamy wszelki niezbędny sprzęt, wysoko wykwalifikowany personel pracowniczy, a także odpowiednio przygotowane samochody pogrzebowe do przewozu szczątków ludzkich. Gwarantujemy przeprowadzenie całego procesu formalnego jak już również samej ekshumacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i ponownego pochówku na tym samym lub innym cmentarzu, remontu grobu/grobowca i ponownego pochówku na tym samym miejscu a także przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

 

INFORMATOR

1. Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej a mianowicie:
     - pozostały małżonek (małżonka) osoby zmarłej,
     - krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.),
     - krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.),
     - krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa,
     - osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

 

Podstawy prawne:
 - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z poźn. zm.).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).


 

Top

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Kontynuacja przeglądania oznacza zgodę na ich stosowanie.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:
- zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),
- analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,
- zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam


Szanowny czytelniku, 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
- Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Zakład Pogrzebowy JERZY NOWAK.
- Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest Zakład Pogrzebowy JERZY NOWAK.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy
   Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
- Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora
   Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.
- Dobrowolna zgoda
   Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).